Kom igång med Comien!

Vad är Comien?
Comien är ett fristående on-off boarding system som via ett webbgränssnitt hjälper dig få ordning och reda på processen av aktiviteter när personal börjar, ...
Sun, 11 Nov, 2018 at 12:52 PM
Mina beställningar
Menyn "Mina beställningar" visas för alla som har en roll som “beställare” kopplad till sin användarprofil. I Mina beställningar kan du skapa n...
Sun, 19 Aug, 2018 at 3:46 PM
Skapa en ny beställning
Öppna menyn Mina beställningar. Klicka på Plus ikonen för att lägga till ett nytt ärende: Personregistret öppnas. Välj vilken person som ärendet gäller g...
Sun, 11 Nov, 2018 at 12:54 PM
Ärendekort
Aktiva ärenden samlas i ett ärendekort per person. Ärendekorten hittar du under menyn Mina Beställningar. Varje kort innehåller information om vilk...
Sun, 19 Aug, 2018 at 3:54 PM
Editera ett ärende
Ett ärende kan editeras så länge det har status “ej påbörjad”. För att editera ett ärende öppna ärendekortet och klicka dig ner i det aktuella ärendet.  Kl...
Sun, 19 Aug, 2018 at 4:01 PM
Radera ett ärende
Ett ärende kan raderas så länge det har status “ej påbörjad”. För att radera ett ärende öppna ärendekortet och klicka dig ner i det aktuella ärendet.  Klic...
Sun, 19 Aug, 2018 at 4:13 PM
Status ärendekort
Olika färger visar vilken status ärendet har. Blå = ej påbörjad Gul = påbörjad Grön = klar Röd = Försenad, har passerat leveransdatum
Sun, 19 Aug, 2018 at 4:16 PM
Arkivera klarmarkerade ärenden
Ett grönt ärendekort visar att alla ärenden är klara. När du som beställare noterat att ärendet är klart arkiverar du det genom att klicka på V ikonen. När ...
Sun, 19 Aug, 2018 at 4:18 PM
Personkort
Personkortet innehåller grunddata om personens anställning.  Fyll i relevanta fält. Klicka på respektive fält för att fylla i information. Då applikatio...
Thu, 23 Aug, 2018 at 11:18 AM
Lägg till ett nytt personkort
För att kunna lägga beställningar kopplat till en anställd måste personen finnas upplagd i personregistret. Du lägger upp en ny person i menyn "Mina Be...
Fri, 31 Aug, 2018 at 5:46 PM