Öppna menyn Mina beställningar. Klicka på Plus ikonen för att lägga till ett nytt ärende:

Personregistret öppnas. Välj vilken person som ärendet gäller genom att klicka på namnet i listan. 


Klicka på + för att välja ärendetypVälj ärendetyp och fyll i uppgifter samt datum när ärendet senast ska vara klart. I noteringsfältet kan du skriva en kommentar 

till utföraren. Avsluta med att trycka på [OK]