Olika färger visar vilken status ärendet har.
Blå = ej påbörjad
Gul = påbörjad

Grön = klar

Röd = Försenad, har passerat leveransdatum