Ett ärende kan editeras så länge det har status “ej påbörjad”. För att editera ett ärende öppna ärendekortet och klicka dig ner i det aktuella ärendet. 

Klicka på den röda ikonen i högra hörnet och välj “Penna” för att editera.


När du är färdig med editeringen avslutar du med att klicka på OK knappen