Ett ärende kan raderas så länge det har status “ej påbörjad”. För att radera ett ärende öppna ärendekortet och klicka dig ner i det aktuella ärendet. 

Klicka på den röda ikonen i högra hörnet och välj “soptunna” för att radera ärendet.


En bekräftelse dialog öppnas. Klicka på [OK] för att bekräfta raderingen. Om du inte klickar på OK avbryts raderingen. 


Stäng editerings- samt raderings menyn:

Klicka på X ikonen för att stänga editerings och raderingsläget.