Comien är ett fristående on-off boarding system som via ett webbgränssnitt hjälper dig få ordning och reda på processen av aktiviteter när personal börjar, slutar och allt som händer däremellan såsom tjänstledighet, föräldrarledighet, byte av roll, namn eller avdelning.


När ny personal börjar triggar det ett antal aktiviteter som behöver utföras effektivt i organisationen. Personen behöver en arbetsplats, dator, telefon, behörigheter till system och passerkort eller nycklar till lokaler, lönekonto, visitkort, växelanknytning och mycket mer. När personal slutar ska allt återtas och behörigheter och accesser stängas ner. 

Många olika roller berörs av on-off boarding aktiviteterna och för att få en smidig och effektiv process är rätt information i rätt tid till rätt person avgörande för att allt ska vara klart när er nya kollega börjar. 


Hur funkar det? 

Comien ger dig

- ett enkelt beställargränssnitt med anpassade ärendemallar för just on-off boarding

- en tydlig aktivitetslista för alla som behöver utföra aktiviteter kopplat till on-off boarding

- överblick över samtliga ärenden och var i flödet de befinner sig. 

- färgkoder för att visa status på ärendet

- återtag av utrustning, behörigheter och access till lokaler

- diagram och rapporter


Allt du behöver är en webbläsare och internet. Comien fungerar lika bra på Pc som Mac, surfplatta som telefon. 


Ta del av våra övriga artiklar för att lära dig mer om Comien!