Personkortet innehåller grunddata om personens anställning. 


Fyll i relevanta fält. Klicka på respektive fält för att fylla i information. Då applikationen är gjord för att fungera på mobila enheter kan man inte tabba sig mellan fälten.