Adminkonsolen

Adminkonsolen introduktion
Adminkonsolen innehåller alla inställningar och konfigurationer som kan göras på klientnivå i Comien.  Den person som signar upp ett Comien konto regist...
Thu, 25 Oct, 2018 at 9:04 PM
Lägg till Roller
Öppna Admin consolen och gå till modulen Roller.  Klicka på + ikonen för att lägga till roll.  Ge rollen ett beskrivande namn. komplettera med ytterligar...
Fri, 1 Feb, 2019 at 9:43 AM
Lägg till ny användare
Lägg till en ny användare i systemet genom att öppna adminkonsolen och gå in i modulen användare.  Klicka på + ikonen för att lägga till användare ...
Fri, 31 Aug, 2018 at 5:58 PM
Koppla Mallar
För att ärendena ska hamna hos rätt utförare behöver de kopplas till relevant Agentroll (utförarroll).  För att koppla mallar måste du först ha lagt upp ro...
Fri, 1 Feb, 2019 at 9:46 AM
Koppla roll till användare
Öppna Admin consolen och gå till modulen Användare. Öppna önskad användare i listan genom att klicka på den. Klicka på dropplistan för Roller och bocka...
Thu, 25 Oct, 2018 at 8:54 PM
Tilldela roll till modulen HR-uppgifter
Modulen HR-uppgifter är en tilläggsmodul som ger användaren tillgång till ett enklare personalregister som innehåller kompletterande information om den anst...
Tue, 25 Aug, 2020 at 5:52 PM