Adminkonsolen

Adminkonsolen introduktion
Adminkonsolen innehåller alla inställningar och konfigurationer som kan göras på klientnivå i Comien.  Den person som signar upp ett Comien konto regist...
Thu, 25 Oct, 2018 at 9:04 PM
Lägg till ny användare
Lägg till en ny användare i systemet genom att öppna adminkonsolen och gå in i modulen användare.  Klicka på + ikonen för att lägga till användare ...
Fri, 31 Aug, 2018 at 5:58 PM
Lägg till Roller
Öppna Admin consolen och gå till modulen Roller.  Klicka på + ikonen för att lägga till roll.  Ge rollen ett beskrivande namn. komplettera med ytterligar...
Thu, 25 Oct, 2018 at 8:25 PM
Koppla Mallar
För att ärendena ska hamna hos rätt utförare behöver de kopplas till relevant utförarroll.  För att koppla mallar måste du först ha lagt upp roller, läs me...
Thu, 25 Oct, 2018 at 8:47 PM
Koppla roll till användare
Öppna Admin consolen och gå till modulen Användare. Öppna önskad användare i listan genom att klicka på den. Klicka på dropplistan för Roller och bocka...
Thu, 25 Oct, 2018 at 8:54 PM