Adminkonsolen innehåller alla inställningar och konfigurationer som kan göras på klientnivå i Comien. 


Den person som signar upp ett Comien konto registreras automatiskt som Administratör i systemet och får tillgång till Adminkonsolen.
För att öppna Adminkonsolen, gå till Meny och Admin. 

Alla fält i Comien applikationen är parameterstyrda och varje kund styr själv innehållet i fälten. 

Administratören kan tilldela Admin roll till fler i organisationen, läs mer i eget avsnitt. 


Klicka på den modul du vill konfigurera. I registermodulen klicka du på den flik du vill arbeta med och använder sen + ikonen för att lägga till data. 

Använd soptunnan för att radera en upplagd post. 

Den lilla pilen till höger om + ikonen visar att det finns mer data än det som syns i bild, för att ta del av allt data behöver du scrolla ner i bild. 

Scrollbaren är placerad på höger sida direkt under pilen. 


Se bild nedan för guidning kring i vilken ordning Roller, Användare och Mallar hanteras. 


Läs mer om hur du lägger upp roller, lägger upp användare, kopplar användare samt kopplar mallar i egna artiklar.