Modulen HR-uppgifter är en tilläggsmodul som ger användaren tillgång till ett enklare personalregister som innehåller kompletterande information om den anställde - hemadress, telefonnummer, närmaste anhöriga, bankkontouppgifter för löneutbetalning, personnummer samt om personen omfattas av tex bonusprogram, löneväxlning etc. För att aktivera modulen kontakta oss på Comien via supportkanalen.

När den är aktiverad kan administratören tilldela behörighet till HR-uppgifter via adminkonsolen och tilldela en person rollen HR. 


Under "Användare" öppna den person du önskar tilldela roll

Under fältet "roller" bockar du i HR och sparar med [OK] knappen. 

Behörighet till HR modulen kan ges i två olika nivåer, redigera och läs. Som standard sätts redigera och vill du begränsa behörigheten så aktivera switchen "end läs" När användaren loggar in nästa gång har den HR-uppgifter tillgänglig under personkorten

Läs rättigheten till HR modulen kan med fördel användas om du har en extern löneleverantör som behöver få aviseringar om nya ärenden i Comien och då kunna gå in och ta del av HR-uppgifter för att åtgärda sin aktivitet. Behörigheten begränsas så att externa löneagenter endast ser sina egna ärenden och de kommer direkt in i perso när de klickar på länk för ärende i sitt mail.


För ökad säkerhet kan 2-stegs autentisering kopplas på inloggning.