Modulen HR-uppgifter är en tilläggsmodul som ger användaren tillgång till ett enklare personalregister som innehåller kompletterande information om den anställde - hemadress, telefonnummer, närmaste anhöriga, bankkontouppgifter för löneutbetalning, personnummer samt om personen omfattas av tex bonusprogram, löneväxlning etc. 


För att aktivera modulen kontakta oss på Comien via supportkanalen.

När den är aktiverad kan administratören tilldela behörighet till HR-uppgifter via adminkonsolen och tilldela en person rollen HR. 


Under "Användare" öppna den person du önskar tilldela roll

Under fältet "roller" bockar du i HR och sparar med [OK] knappen. 


När användaren loggar in nästa gång har den HR-uppgifter tillgänglig under personkorten

För ökad säkerhet kan 2-stegs autentisering kopplas på inloggning.