För att ärendena ska hamna hos rätt utförare behöver de kopplas till relevant Agentroll (utförarroll). 

För att koppla mallar måste du först ha lagt upp roller, läs mer under egen artikel lägg upp roll.


Öppna Admin consolen och gå till modulen för mallar. 

Öppna önskad mall i listan genom att klicka på den.

Den lilla pilen i högra hörnet visar att det finns fler ärenden och att du behöver scrolla ner för att se alla.


Under droplistan välj den roll som ska vara mottagare av ärenden med vald mall. 

Avsluta med att klicka på [OK]