Många företag och organisationer har en basuppsättning med behörigheter och utrustning som är lika för alla, det kan tex vara dator- eller telefonmodell, basbehörigheter som alla ska ha tillgång till, access till entre dörr etc. så när en ny medarbetare börjar ska den ha all standardutrustning, behörigheter och basaccess till lokalerna.

För att göra det enkelt för beställaren har Comien en funktion som kan generera basärenden kopplat till informationen i personkortet så att när beställaren lägger upp en ny medarbetare för on-boarding så skapas automatiskt alla fördefinierade basbeställningar med medarbetarens start datum som leveransdatum. 


Basbeställningar kan skapas utifrån kontor, avdelning, titel etc. Ex. Alla som tillhör företaget ska ha en uppsättning av standard dator, telefon och behörigheter. Alla som tillhör kontor A sak dessutom ha passerkort med access till kontorslokalerna för kontor A medan att de som tillhör kontor B ska ha passerkort med access till kontor B. Och alla som har titel chef ska dessutom ha attesträtt för det kostnadsställe (kontor + avdelning) de arbetar på. 


Beställaren behöver således inte lägga ärenden för dessa manuellt utan de skapas automatiskt vid upplägg av personkort där switchen "koppla ärenden" är aktiverad. Självklart kan beställaren plussa på med beställningar för extra utrustning, extra behörigheter och special access till dörrar/lokaler. Basärendena syns under beställningskortet som vanliga ärenden och precis som övriga ärenden editeras så länge de inte är påbörjade av agent. 


Kontakta oss på Comien support för att beställa hjälp med att att tagga upp de beställningskort som ska ingå i just ert företags "bas" beställningar.