Comien har även en tilläggsmodul "HR uppgifter" som ger ett enklare personalregister. HR-uppgifter innehåller fält såsom den anställdes adress, närmaste anhöriga, privat telefonnummer, privat e-post, bankkonto, personnummer, lön, skattetabell samt om personen i fråga omfattas av bonusprogram, löneväxling etc. 


Modulen aktiveras genom att från admin konsolen tilldela rollen HR till en person. Personen får då upp ytterligare en flik under Personkortet som heter HR-uppgifter. Fliken får begränsad behörighet och endast de som är tilldelade rollen HR kan se den. Modulen HR-uppgifter ger företag som saknar ett HR-system ett enkelt sätt att hålla personalens HR-uppgifter uppdaterade.


För de som har extern lön kan behörighet tilldelas den externa parten och när de får ett ärende aviserat till sig kan de gå in i Comien och hämta sitt underlag för att lägga upp lön och tillhörande personuppgifter i lönesystemet.


För ökad säkerhet går det att koppla på 2-stegs autentisering för inloggning.