I startmenyn till höger under kugghjulet hittar du de inställningar som du kan göra själv på användarnivå, 

tex aktivera/avaktivera aviseringar och e-postnotiser.

Klicka på kugghjulet för att komma till "Mina inställningar"

Här kan du välja 

- vilken startsida du vill landa på vid inloggning

- Vilka händelser du vill ha notiser om

- Språk, Svenska eller Engelska

- Aktivera samt avaktivera E-post notiser

Klicka på dropplistan vid "Notiser prenumeration" .

Bocka i checkboxarna för de notiser du önskar få. Avsluta med att klicka på [OK]