I utförarvyn kan du skriva in interna noteringar som endast syns för behöriga utförare genom att använda fältet "utförarens noteringar"