För att radera en personpost krävs administratörsbehörighet. Logga in i Comien med ett administratörskonto. Gå in på personkortet till den person du vill radera tex via menyn, register, personer. Öppna personen i fråga, kontrollera att det inte finns aktiva ärenden på kortet och öppna därefter personkortet genom att klicka på namnet.

Klicka på den röda ikonen i nedre högra hörnet och sen på soptunnan (ikonen i mitten)

En bekräftelseruta poppar upp i övre högra hörnet. Bekräfta genom att klicka på OK. Om du inte bekräftar inom viss tid så släcks rutan och åtgärden genomförs ej.Klicka på OK för att bekräfta borttag.