Öppna aktuellt ärende.När du börjar arbeta på ett ärende i ärendelistan ändrar du status till “påbörjad” genom att klicka på pilen under leveransstatus.

När du klickar på [OK] knappen ändrar ärendet färg till gult

När ärendet är utfört och klart ändrar du status till “klar”. När du klickar på [OK] knappen ändrar ärendet färg till grönt.